شرکت ساختمانی وحدت

شرکت ساختمانی وحدت

پروژه های تکمیل شده

پروژه های تکمیل شده

50

پروژه های در دست ساخت

پروژه های در دست ساخت

6

پروژه های در حال روند اداری

پروژه های در حال روند اداری

14

مشتریان و همکاران

اطلاع رسانی

روش های همکاری

 • متقاضی مشارکت هستم، چگونه همکاری می کنیم؟

  افرادی که دارای پلاک مسکونی یا تجاری کلنگی و یا زمین با کاربری های مسکونی و یا تجاری و قابل تغییر به مسکونی و تجاری می توانند به روش ذیل اقدام به درخواست همکاری و مشارکت با گروه ساختمانی وحدت نمایند:
  مالکین به میزان ارزش ریالی ملک خود دارای آورده ی یک طرف و سازنده به میزان ارزش ریالی مطابق یک لیست و مشخصات ساخت دارای آورده ی طرف دیگر خواهد بود. سپس هر کدام از طرفین به میزان آورده ی خود از مقدار ساخت مفید مجموعه ساختمانی مورد مشارکت سهم می برند.

  در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

 • متقاضی پیش خرید هستم، چگونه همکاری می کنیم؟

  پیش خریدار مطابق یک قرار داد مشخص می تواند اقدام به پیش خرید واحد مسکونی و یا تجاری نمایند که شرایط آن مطابق قرار داد پیش خرید به مواد و تعهدات ذیل می باشد:
  *ماده اول: طرفین قرارداد پیش خرید
  *ماده دوم: مشخصات مورد پیش خریدی
  *ماده سوم: مدارک و مستندات ممر پیش خرید
  *ماده چهارم: متریال مشخص شده در ممر و پیش خرید
  *ماده پنجم: تعهدات پیش فروشنده
  *ماده ششم: تعهدات پیش خریدار
  *ماده هفتم: مدت زمان ساخت و تحویل و خسارت تاخیر و نحوه پرداخت مبالغ ریالی
  *ماده هشتم: نحوه انصراف یا واگذاری
  و موارد دیگر که در طول مدت اجرای پروژه و قرار داد طرفین لازم است نسبت به آن تعیین تکلیف نمایند.

  در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتری دارید با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

اصفهان، خیابان شهیدان غربی، نبش چهارراه بابک، مجتمع تابش، طبقه 5، واحد 13 و 15

09133663910 - 031-33440231